Uhlíková stopa


Logo CI2, o. p. s.Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám či produktům firmy. Uhlíkovou stopu v současné době měří a vykazují tisíce firem v zahraničí, desítky firem v České republice a jejich reporting se stává korporátním standardem podobně jako environmentální systémy řízení (EMS) či společenská odpovědnost firem (CSR). Souhrn emisí za určitý časový úsek, nejčastěji kalendářní rok, označujeme jako uhlíkovou stopu podniku.

Postupy stanovení emisí GHG jsou kodifikovány v normě ČSN ISO 14064 – Skleníkové plyny, ISO 14067 – Uhlíková stopa výrobku, služeb i společnosti a mezinárodním standardem je GHG Protocol.

CI2, o. p. s. nabízí:

Kontakty:

CI2, o. p. s., Kateřinská 26, 126 00 Praha 2, +420 777 697 388, info@ci2.co.cz, http://www.ci2.co.cz

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2


Značka Snižujeme CO2Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 je dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který podporuje aktivní zapojení podniků, obcí i dalších subjektů do činností na ochranu klimatu. Program vychází z cílů mezinárodních a národních dohod a jeho účelem je zvýšit povědomí o problematice ochrany klimatu, podpořit a zviditelnit konkrétní opatření a projekty ke snižování emisí skleníkových plynů v České republice. Celý program, jediný svého druhu v ČR, byl odstartován v červenci 2015.

Program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 se skládá ze dvou částí:

Vše o programu na webových stránkách http://www.snizujemeco2.cz